Utenlandske konsulater i Norge

Nedenfor er alle utenlandske konsulater ligger i Norge.


På dette nettstedet finner du kontaktinformasjon for alle norske ambassader og konsulater som befinner seg i utlandet, samt alle utenlandske ambassader og konsulater som befinner seg i Norge.

Det er verdt å huske på at ikke alle konsulatene tilbyr de samme tjenestene. Det kan vise seg at det nærmeste konsulatet er ikke alltid nødvendigvis det rette for deg og dine behov. Forskjellen på konsulatene er nivået av handlingskraft og størrelse. De større konsulatene, ofte kalt general konsulater, tilbyr som oftest ett vidt spektrum av tjenester i konsulære saker. Andre mindre konsulater er ofte bemannet av private statsborgere og kalles for honorære konsulater. Disse honorære konsulatene har ofte begrenset handlingskraft og behandler ikke søknader for verken pass eller visum.

logo