Velkommen til www.amb-norge.com

På dette nettstedet finner du kontaktinformasjon for alle norske ambassader og konsulater som befinner seg i utlandet, samt alle utenlandske ambassader og konsulater som befinner seg i Norge. Ambassadene og konsulatene er arrangert etter Land og by.

Norske ambassader og konsulater skal representere diplomati i utlandet. Ambassadene og konsulatene er der hovedsakelig for å ivareta norske interesser i det landet det er snakk om, samtidig som internasjonale relasjoner skal vedlikeholdes og videreutvikles. I tillegg er ambassadene og konsulatene et kontakt punkt for lokal media og er også ansvarlig for å ivareta og utvikle kulturelle relasjoner.

 

 

 

 


Alle norske ambassader har en konsulær seksjon. Ansvaret til en konsulær seksjon er hovedsaklig behandling av søknader for visum og opphold for de som vil besøke landet og for norske statsborgerer som søker etter norsk pass. Andre oppgaver inkluderer blant annet legalisering av dokumenter, behandling av giftemål søknader, fødselsattester og adopterings søknader. Norske konsulater er underordnet ambassadene og fokuserer mer på spesifikke aktiviteter.

Konsulater (midlertidig) stengt

logo