Utenlandske ambassader i Norge

Nedenfor er alle utenlandske ambassader ligger i Norge.


På dette nettstedet finner du kontaktinformasjon for alle norske ambassader og konsulater som befinner seg i utlandet, samt alle utenlandske ambassader og konsulater som befinner seg i Norge.

Norske ambassader og konsulater skal representere diplomati i utlandet. Ambassadene og konsulatene er der hovedsakelig for å ivareta norske interesser i det landet det er snakk om, samtidig som internasjonale relasjoner skal vedlikeholdes og videreutvikles. I tillegg er ambassadene og konsulatene et kontakt punkt for lokal media og er også ansvarlig for å ivareta og utvikle kulturelle relasjoner

logo